สินค้าทั้งหมด

 
Premium Virgin Coconut Oil made from fresh coconuts and cold pressed in Thailand  
 

สุขภาพที่ดีกว่า...ด้วย ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100%
 

ชนิดของสินค้า ขนาดบรรจุ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ มีให้เลือกหลายแบบ
 


 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
       
   
   
         
         
         
 

Call for information: Tel: 02-183-6950-1 Fax: 02-183-6952

Tel .086-315-5469, 084-360-6408, 086-604-9983

E-mail : pumedincoconutoil@gmail.com Web site: www.pumedin.com

 

                                                                                       

                                                                       คิวอาร์โค็ด facebook             คิวอาร์โค้ดไลน์


          

pumedin

Line ID: pumedin

 

Free Membership Registration (Offers 10 - 50% Discount)

 

Free delivery around Thailand

Healthy as a food and good oil for the skin

Directions:

 • Food grade (Premium Virgin oil)
 • Oil pooling with coconut oil; a drop of coconut oil helps improve gum health
 • An anti-aging facial moisturizer
 • An eye-makeup remover
 • A delicious tropical massage oil
 • As a completely natural baby lotionGives all hair types a soft sheen; repairs damaged hair
 • A great tanning oil
 • A natural sunscreen to avoid burning
 •  

Virgin coconut oil is naturally healthy. The fatty acids present in virgin coconut oil like mcfa, lauric, capric, and caprylic are normal components of the skin and serve as a replacement for lost lipids in the skin barrier. It improves the skin condition, protects it from damage and heals skin diseases. Polynesian women are famous for their beautiful skin even though they work under the sun’s harmful rays for hours. Their secret? Coconut in their diet and coconut oil in their hair and body.Good reasons to use virgin coconut oil:

Virgin coconut oil is the perfect moisturizer. -It can be used to soften dry and scaly skin which is often susceptible to infections. It also prevents unsightly pimples and can be used as lip balm.

Virgin coconut oil will keep your skin young-looking- It strengthens connective tissues so wrinkles and sagging of the skin is prevented. Dead cells on the outer surface of the skin are removed, making your skin glow.

Virgin coconut oil prevents the sun’s damaging effects. Its antioxidant properties will prevent skin from sagging and eliminate wrinkles. Age spots and skin cancer usually caused by the sun’s harmful rays is also avoided. Coconut oil is actually an ingredient of many suntan lotions.

Cleaning the mouth and Teeth "OIL PULLING With Coconut Oil- A SURE AND COST EFFECTIVE WAY TO GET STRONGER, WHITER TEETH"

Ingredients: 100% Extra Virgin Coconut Oil (Cold Pressed)
Color: Clear when liquid, white when solid
Self life: 2 Years
Price: 60 ml /Price: 75 baht/
          100 ml/Price: 140 baht
          250 ml/Price: 230 baht/
          500 ml/Price: 400 baht/
         1,000 ml/Price: 690 baht 

 

 

Extra Virgin Coconut Oil in Soft Gels

 • Natural source of medium chain triglycerides
 • Clear when liquid, white when solid
 •  

Virgin Coconut oil is a naturally rich source of medium chain triglycerides (MCTs) quickly absorbed by the body to produce energy. MCTs are hydrolyzed more rapidly and metabolized more completely than long chain fatty acids. Made with organic coconut oil and naturally free of trans fat, MCTs are 100% cholesterol free.

Serving Size 4 soft gels/Servings Per Container 120

500 mg per soft gel/Price: 690 baht

As a dietary supplement, take four soft gels each day with food or water. For maximum support, take as directed every day.

* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

 

 

 

Baby Face Nano Q10
This skin care cream effectively restores your skin to give your facial complexion a youthful look. You skin is strengthened against aging wrinkles and dryness. Coenzyme Q10, the main component of skin cells, is extracted from Virgin Red Palm Oil (Cold Press) in the form of Liposomes, tiny particles with efficient absorbency through key substances into your skin. Baby Face Nano also contains Vitamin C with licorice and fruit extracts to help clear your skin while accelerating the skin’s peeling process. Directions: Use for facial skin care in the morning and before bedtime.
25ml/ Price: 390 baht

 

NAN-C Brightening SPF30
This facial skin care cream and SPF 30 sun block is rich in natural nutrients with extracts from licorice, fruits, Asiatic pennywort and aloe vera powder with reflective, physical sunscreen featuring UVA and UVB protection to enhance skin brightness all day long.
Directions: Use for skin and neck care with sunscreen.
25ml/Price: 390 baht

 

Virgin Coconut Oil (Cold Pressed) Facial Cream with Natural Mineral Water
This virgin coconut oil features pure value without undergoing a heating process. It is a gentle facial skincare cream, smooth-textured and light. It is also well-absorbed by the skin and leaves no oil residue. This facial skincare cream is gentle, even to the most sensitive skins; it is also rich with nutrients from the cold-pressed pure coconut oil and mineral water that preserves and protects the skin for wrinkle-free radiance while erasing the signs of aging and blemishes. It firms the hair follicles and is suitable for all skin types.
Directions: Can be used daily in the morning and at bedtime.
50 g/Price: 250 baht

 

Facial Skincare Oil with Extracts from Centella, Turmeric and Pure Gold
This cold pressed oil with ingredients from pure coconut oil and extracts from centella, turmeric and pure gold has cooling properties as it energizes the cells and stimulates collagen and elastin production, restores skin pigment balance, creates new and bright skin and delays wrinkles caused by aging. The pure gold will add firmness to your facial complexion (suitable for dry skin with early signs of wrinkling).

Directions: Shake well before use. Apply around the eyes and face; can be used at bedtime and as a make-up foundation.
30 ml/Price: 290 baht

 

Honey-Colored Virgin Coconut Oil LIP BALM
Honey-colored virgin coconut oil (cold pressed) mixed with gold bee larvae for lip care to reduce lip dryness and cracking for lips darkened by lipstick use; chemical free; suitable for both younger and older children.
Directions: Use for lip care to reducing lip darkening.
8 g/Price: 50 baht

 

EYE GEL
Made from virgin coconut oil (cold pressed) with protein from bees, this eye gel is naturally rich in vitamins and moisturizes the skin around your eyes to reduce wrinkles and dark circles under the eyes.
Directions: Use to treat the skin around your eyes.
15 ml/Price: 180 baht

 

BAMBOO CHARCOAL MUD MASK SEBUM CONTROL & WHITENING
This bamboo charcoal mud sebum control mask whitens your skin from the first use. It also helps eliminate toxins and acne hidden in the pores, reduces skin inflammation, helps nourish and restore skin condition for smooth, oil-free suppleness.
Directions: After facial cleansing, lather over your entire face, except for around your eyes. Leave for 20-30 minutes. Rinse away with plain water.
50 ml, 100 ml/Price: 150, 290 baht

 

Pure Gold Honey Daily Scrub With Orange Peel
Pure gold honey daily scrub with shogun orange peels features a formula for controlling oil, reducing acne and firming the skin pores so your facial complexion becomes clearer and whiter with the first time you use it to reveal a white face that is smooth and moisturized to reveal a whitened complexion that is smooth and moisturized. The scrub reduces bacteria, controls oil, firms the pores and is suitable for people with skin problems with acne, allergies, oily complexion and wide pores. The natural beads help trigger collagen production for better elasticity while boosting facial circulation to reduce wrinkles, delay aging and decelerate skin cell deterioration. The refreshing shogun orange peel fragrance is relaxing.
Directions: Squeeze the scrub onto your palm and rub all over your face and neck; rinse with plain water; can be used daily.
60 ml, /Price: 150 baht

 

After sun Aloe Vera Gel With Gold
Heals your skin; accelerates new skin cell production; helps improve wrinkles under the eyes; reduces dark circles under the eyes; helps relieve sunburn; retains moisture for whiter, softer skin.
Directions: Apply wherever you need skincare.
50 ml, /Price: 150 baht

 

White Crane Flower Facial Cleansing Gel Mixed with Pure Gold
Enriched with natural herbs containing particles to deeply cleanse your facial skin, reduce inflammation, moisturize and whiten your skin.
Directions: Squeeze onto your palm and lather all over your face.
50 ml, 150 ml/Price: 100, 290 baht

 

Alcohol-Free Facial Toner
Firms your pores, conditions and whitens your complexion for a youthful look; suitable for every skin condition, particularly delicate skin that is prone to allergies; whitens your facial complexion, moisturizes and firms your pores while protecting from acne and dry roughness by conditioning the skin for improved elasticity.
Directions: After cleansing your face, shake the bottle of toner (before using); soak a cotton ball with toner and wipe all over your face morning and evening.
100 ml/Price: 290 baht

 

Milk Lotion Make-Up Remover and Facial Cleanser
This milk lotion removes make-up and helps cleanse your face while eliminating oil and totally cleansing impurities. Gentle to the skin the lotion moisturizes your facial complexion to prevent dry stiffness.
Directions: Wash your face with plain water, press out 1-2 drops of lotion and rub all over your face then rinse away with plain water.
100 ml/Price: 390 baht

 

THE TURBO TONIC-E Anionic Mineral WaterFresh Skin, In-Depth Cleansing
“Spray anionic mineral water on your face to moisturize or wipe on your face and around your eyelids before applying make-up.” Then you will be amazed…at how easy it is to cleanse your face and get such deep cleansing results with freshness beyond your expectations. “It’s a new innovation in deep yet gentle facial cleansing with anionic mineral water that is capable of trapping dust particles and impurities and reducing bacterial accumulation which are the cause of either Acne Aestivale or pimples caused by allergic reactions to cosmetics. The Turbo Tonic-E Anionic Mineral Water also conditions your facial complexion with positive ions to create balance, moisture and refreshing smoothness. Directions: Close your eyes and spray the tonic or drop the tonic onto a cotton ball and wipe your face and eyelids clean before applying make-up.150 ml/Price: 390 bahtNaturally Herbal Shampoo with Virgin Coconut Oil

An herbal shampoo mixed with extracts from aloe vera, kaffir limes and virgin coconut oil, this naturally herbal shampoo gently cleanses your scalp, can reduce itchiness in the scalp area and minimize hair loss.
Directions: Shampoo your hair and rinse with plain water. The shampoo can be used daily. It can also be used for hair that has been permed, dyed or tinted.
250 ml/Price: 125 baht

 

Natural Herbal Hair Conditioner with Virgin Coconut Oil
This herbal shampoo is mixed with extracts from aloe vera, kaffir lime and virgin coconut oil for gentle scalp conditioning with qualities to protect your hair from pollution and sunlight while preventing tangling.
Directions: Rub into your hair after shampoo then rinse away with clean water.
250 ml/Price: 125 baht

 

Hair Treatment Mixed with Black Sesame Seeds, Virgin Coconut Oil and Golden Spirulina
This hair treatment features a concentrated formula to help boost absorbency for dry or damaged hair due to pollution and chemicals to restore lustrous sheen. It also helps close hair cuticles to prevent brittle or easily broken hair strands for a silky smooth luster that adds body to your hair.
Directions: Use in place of hair conditioner after you shampoo. Rub in for approximately five minutes or treat your hair with steam for approximately 20 minutes and rinse away with clean water.
250 ml/Price: 140 baht

 

Genuine Honey Shampoo for Hair, Facial and Body Skin D-TOX
This mild ALL-IN-ONE formula does not irritate your eyes is perfect for delicate skin. The special, genuine honey formula can be used for facial and body skin as well as the hair to help eliminate toxins in the skin and hair while fighting bacteria, which is the cause of dandruff and hair loss.
Directions: Use to cleanse your facial and body skin as well as your hair (suitable for use with children and adults).
300 ml/Price: 180 baht

 

Pumedin Thai Jasmine Rice Herbal Hair Shampoo
Gentle on the hair and scalp, this shampoo is rich in herbs from Thai jasmine rice to help deeply cleanse and strengthen the hair and scalp while reducing oil on the scalp, delaying gray hair and adding body, so your hair is easy to style, smooth, lustrous and flexible with protection against damaged and splitting.
Directions: Use to shampoo daily; suitable for hair permed, dyed or straightened chemically.
300 ml/Price: 180 baht

 

Herbal Shampoo with Extracts from Butterfly Peas and Soap Nuts
This herbal shampoo with natural extracts from butterfly peas and soap nuts contains no chemical dyes. It also helps eliminate dandruff, scalp itchiness, scalp bacteria and hair loss with protection against premature gray hair, so your hair has body, smoothness and a healthy sheen.
Directions: Use to shampoo daily; suitable for hair permed, dyed or straightened chemically.
250 ml/Price: 125 baht

 

Concentrated Hair Serum No-Rinse
Treatment The main ingredients come from plants and virgin coconut oil (cold pressed) with rice bran oil which is a concentrated hair nutrient that enhances hair growth, closes hair cuticles, adds luster, prevents brittleness and breakage and prevents split ends.
Directions: Squeeze out 1-2 drops of serum and lather your hair before styling, drying or straightening hair.
50 ml/Price: 140 baht

 

ROYAL JELLY HAIR PROTEIN LEAVE-IN SERUM
Royal jelly hair protein hair treatment requires no rinsing. It also helps gently treat and restore your hair with protection against pollution, sunlight and chemicals, while adding silky smooth luster to your hair.
Directions: After washing your hair towel dry and lather the serum thoroughly into your hair.
150 ml/Price: 180 baht

 

Hair Mark Treatment with a Coconut Oil and Soybean Formula for Smooth Hair in 3 Minutes
This hair cream treatment features a special formula takes only three minutes. The cream contains natural ingredients such as coconut oil, soybeans, Vitamin B5 and silk protein.
Directions: Leave in your hair for three minutes and rinse away with plain water.
250 ml/Price: 140 baht

 

HAND & NAIL CREAM WITH COCONUT OIL 
A hand, nail and body cream used to strengthen your hands and nails, so your cuticles are soft and smooth with no rough dryness.
Directions: Lather the cream over rough, dry spots.
100 g/Price: 150 baht

 

Q-10 Goat’s Milk Shower Cream
Suitable for every skin condition requiring special care; the ingredients of Q-10 goat’s milk help moisturize your skin with a mild, relaxing scent, so your skin is smooth, supple, clean and naturally white.
Directions: Use as needed whenever you shower.
450 ml/Price: 180 baht

 

Q-10 Goat’s Milk Lotion
This extra light concentrated treatment formula is rapidly absorbed into your skin and leaves no sticky residue. The lotion helps delay premature wrinkling for a youthful look. It also moisturizes your skin for a vibrant, healthy glow.
Directions: Apply all over your body whenever necessary.
450 ml/Price: 180 baht

 

Goat’s Milk Salt Scrub with a Microsol Salt
FormulaNature’s best mixed with the protein of condensed goat’s milk and microsol salt; the texture is fine and not abrasive to the skin. This enriched treatment formula helps whiten your skin naturally.
Directions: Gently scrub after you shower when your skin is wet; the thin lathering is easily rinsed away with plain water.
220 g/Price: 150 baht

 

Coconut Oil Lotion with Fragrant Lemongrass Oil and Mosquito Repellent
Apply to treat your skin and repel mosquitoes; contains virgin coconut oil and fragrant lemongrass for gentle skincare that repels mosquitoes for 4-5 hours.
Directions: Apply all over your body for skincare and as a mosquito repellent.
80 ml/Price: 125 baht

 

Cold Pressed Multi-Floral Coconut Oil Lotion
Apply to your skin to relieve dry roughness with the fragrance of a myriad of floral scents our ancestors used for skincare and passed down for over a thousand years. Directions: Apply to treat your skin; suitable for both children and adults.
100 ml/Price: 150 baht

 

Rose-Scented Cold-Pressed Coconut Oil Lotion
Apply to your skin to relieve dry roughness with the fragrance of roses our ancestors used for skincare and passed down for over a thousand years.
Directions: Apply to treat your skin; suitable for both children and adults.
100 ml/Price: 150 baht

 

Light Massage Oil Aroma Therapy for Muscle Firming and Relaxation
This light massage oil firms the muscles and dissolves fat. The muscle firming formula enhances blood circulation. It is also mixed with pure olive oil and the oils of sweet oranges, peppermint and orchids to helps relax you and stimulates blood circulation in the capillaries directly under your skin.
Directions: Massage all over your body whenever necessary.
120 ml/Price: 180 baht

 

Light Massage Oil with Jasmine and Tuberose Scents for Relaxation
This light massage oil contains white jasmine mixed with tuberose and cold pressed coconut oil to revitalize tired skin with natural vitamins and skincare. It also repairs deteriorated skin cells to restore balance and smoothness. The natural floral scent helps your body feel refreshed and relaxed.
Directions: Massage all over your body whenever necessary.
120 ml/Price: 180 baht

 

Mild Shower Cream Formula Mixed with Golden Silk Protein
This mild shower cream is mixed with coconut oil and golden silk protein. It is also gentle for delicate skin with mild cleansing properties to reduce skin inflammation and condition skin for smoothness.
Directions: Use as a body wash; suitable for all skin conditions
250 ml/Price: 125 baht

 

Golden Eri Silk Cocoon Facial Scrub for Reducing Acne
These natural gold silk cocoons never submitted to chemical processing are rich in natural amino acids (scricin and fibroin) to boost skin absorbency and antioxidants while triggering collagen and elastin production to help strengthen skin texture. It also helps relieve skin inflammation, acne and clogged pores while eliminating deteriorated skin cells to reveal fresh, new skin with fewer pimples and other blemishes.
Directions: Soak the cocoons in water for approximately one minute then wear them on the fingertips and rub all over your wet face or body for 1-2 minutes. Or use with facial gel. Rinse away with plain water.
15 pcs./Price: 90 baht

 

Anti-Bacterial Mangosteen Peel Shower Cream
This gentle shower cream made from mangosteen peel extracts and cold-pressed coconut oil has anti-inflammatory properties for effective acne treatment, suppresses skin bacteria and gives the skin a soft touch with a soothing, fresh aroma after showering.
Directions: Use to shower; for all skin types.
250 ml/Price: 125 baht

 

Whitening Foot-Massage Spa Cream
This heel-massage spa cream penetratingly decreases dry roughness, mends cracked heels, so your skin is smooth and brilliantly white.
Directions: Apply to rough, dry skin.
30 ml/Price: 100 baht

 

Herbal Facial-Wash Powder
Herbal Powder for facial cleansing, scrubbing with application to pimples and scars. It reduces acne and keeps the face oil-free while minimizing pore size.
Directions: Cleanse your face with clean water then pour the powder onto the palm. Rub thoroughly all over your face or leave for awhile then wash off with clean water. Or dissolve in water then touch up any area that is 100% acne.
40 g/Price: 80 baht

 

Forest Turmeric Bath Salt; Exfoliate with Nutrients from Natural Salt
This skin-nourishing bath salt is for delicate skin. Made from natural salts, milk protein and Derma White; it is also rich with nourishing qualities to make your skin white and smooth to the touch.
Directions: Gently scrub after showering while your skin is wet.
300 ml/Price: 150 baht

 

Tamarind Facial Skin Exfoliating Herbal Cream
This herbal cream made from tamarind, aloe vera, turmeric, honey and fresh milk is used for scrubbing and exfoliating facial and body skin to reduce acne and facial blemishes along with eliminating deteriorated cells and pimples.
Directions: Apply to the face or scrub the skin, followed by rinsing with clean water.
100 g/Price: 80 baht

 

Bamboo-Charcoal Coconut-Oil Soap to Absorb Toxins and Reduce Odor
The bamboo-charcoal soap processed by burning at high temperatures is made from anion bamboo-charcoal powder. The soap is free from color additives, so it helps keep the face from becoming oily, reduces acne-related inflammation and enhances skin peeling for new, radiant skin cells.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Honey and Fresh Milk Pure Coconut-Oil Soap
This gentle facial-wash soap adds much-needed nourishment and repairs your skin while firming your complexion for a radiant glow with moisture and smoothness.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Clear Soap from Coconut-Oil, Vegetarian Caviar and Pure Gold
The gentle facial-wash soap is rich in nutrients from sorghum, jasmine rice germ, Vitamin E, honey and coconut oil, which has antioxidant properties and exfoliates the skin gently to brighten your facial complexion.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Fresh Plai and Coconut-Oil Herbal Soap; Reduces Pimples, Acne and Blemishes
This gentle herbal soap made from fresh plai is an herbal soap that stimulates circulation, suppresses bacteria and fungus, and prevents the skin from becoming tight and dry to make your skin smooth, bright and beautiful.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Ginger and Lime Enzyme Coconut-Oil Soap
The herbal facial-wash with enzymes extracts from ginger and lime is rich in antioxidants effective in suppressing the enzyme for skin pigmentation. Natural AHA is blended with nutrients from pure coconut oil and honey to make your facial complexion naturally radiant, not firm or dry.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Lime and Pineapple Enzyme and Gold Coconut-Oil Soap
This herbal facial-wash soap is made from natural enzymes of tamarind, pineapple juice, wild honey and gold powder, which has the equivalent effectiveness of Vitamin A. The soap extracts the skin from the epidermis layer and promotes collagen. Use regularly and your skin will be white, bright, moist and naturally attractive.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Coconut-Oil Soap Facial and Body Skin Detox
This skin detox facial-wash soap is rich in antioxidants from natural plants such as tea, moringa and lime, and pure gold films with antioxidant properties. The soap is capable of naturally erasing wrinkles, retaining skin moisture, removing clogged toxins in the pores, so your face is youthfully smooth.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Lemon Grass Oil and Spiriluna Coconut-Oil Soap
The facial-wash herbal soap reduces prickly heat, rash and acne. The lemon grass-oil soap gives freshness, nourishes facial and body skin and reduces prickly heat, rash and acne around the face and back.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Vitamin E Golden Silk Coconut-Oil Clear SoapVitamin E
Golden Silk Facial-Wash Soap has the gentlest cleansing properties. Rich with nutrients from Thai silk, Vitamin E, honey and coconut-oil, which has anti-oxidant properties, your face is made naturally smooth with a youthful look.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Chinese Radish, Ginseng and Rice Germ Coconut-Oil Soap
This herbal facial-wash soap is rich in natural antioxidants from Chinese radish, ginseng, coconut-oil and wheat germ to reduce acne and freckles. Use regularly for a naturally smooth and youthful face free from blemishes.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Starfruit and Mangoosteen Biochemical Coconut-Oil Soap
The facial-wash herbal soap is rich in effective antioxidants capable of suppressing pigmentation enzymes. Natural AHA from starfruits and mangosteens with honey moisturize your skin, reduce inflammation, whiten and reduce acne. Use regularly for a naturally smooth and youthful complexion.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Princess Beauty Rose Soap
This rose extract facial-wash herbal soap features an alluring fragrance with freshness and relief for stress, anger and negative emotions. Touch the smooth and radiant facial complexion of a princess whose face is firm and blemish-free.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Anti-inflammatory Acne Moringa Tea Soap
Moringa tea leaf herbal soap has gentle skin cleansing properties. Moringa also has antioxidant properties, decreases wrinkles, acne and freckles for firm, smooth and bright skin that is always naturally youthful. The nourishment provided by moringa oil reduces skin and acne inflammation.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Pure Jasmine Rice Milk & Honey Soap
Pure Jasmine Rice Milk & Honey Soap is a delicate soap enriched with Thai Jasmine rice milk and honey. The rice works as a gentle body scrub to smooth you down, while honey maintains and enhances soft, supple skin. Vitamin E nourishes your skin with moisturizing power for a smooth, soft and refreshed complexion. The best thing is your enjoyment of rich lather and a clean refreshing feeling.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

Herbal Soap: Coconut Oil & Goat’s Milk
Benefits: This moisturizing bar is rich in coconut oil and goat’s milk for a luxurious lather. Scented with coconut and a floral bouquet for a taste of Thailand, this herbal soap is an effective moisturizing face & body bath soap. It’s main natural component helps prevent wrinkles, while healing and eliminating skin imperfections for clearer, softer and smoother complexion. It also offers a gentle alternative for teens who usually have sensitive skin.
Directions: Use for facial and body cleansing.
50 g/Price: 50 baht

 

100% Pure Moringa Oleifera Oil (Cold Pressed)
Cold pressed moringa oleifera oil is enriched by the miraculous value of pure golden oil like premium amber to delay aging, erase scars, erase wrinkles and other blemishes, prevent pressure sores, treat diabetic ulcers, bacterial diseases of the skin, acne, herpes zoster and insect bites/stings.
Directions: Apply to your face or body as skin care for moisturizing; reduces wrinkles.
Price: 15 ml Bt 250, 35 ml Bt 490, 100 ml Bt 900

 

Essential Night Pure Macadamia Oil
This oil serum contains pure, natural oil extracts from macadamia nuts that are rich in essential Omega 7 fatty acids found in large amounts in the skin of children, but gradually disappearing as we age. The oil is light and rapidly absorbed by the skin.
Directions: Apply to your face or body as skin care for moisturizing; reduces wrinkles.
30 g/Price: 490 baht

 

100% Pure Light, Finely Textured Herbal Powder with 100%
This facial powder is made from 100% pure herbal extracts from aloe vera, crenulata, konjac, white aloe vera, white beans, fragrant rice, other herbal extracts and pure gold. The texture of the powder is light, fine and does not diffuse in the air, adhering to your face with long-lasting effects. Helps control facial oil, rapidly reduces acne-related inflammation to restore beauty. The herbal extracts help facial skin cells gently peel away and enhance whiteness for a fresh complexion with long-lasting natural suppleness and natural protection from the sun’s rays to prevent facial tanning.
Directions: Apply to your skin daily; can be used as often as needed.
25 g/Price: 290 baht

 

Soft Acne Gel with Herbal Extracts
Reduces Acne-Related Inflammation 100%. This soft acne gel is made from a mixture of 100% natural herbal extracts and enzymes such as sea shell extracts functioning to suppress acne-causing bacteria to reduce skin irritation, tea tree oil to reduce oil gland clogging and facial fat, licorice extracts to help rapidly reduce acne-related inflammation and help accelerate skin cell peeling while further triggering the growth of new skin cells for a clear, white facial complexion free from wrinkling and scars with Vitamin E to help prevent facial dryness and minimize wrinkling.
Directions: Apply to pimples as often as necessary or 2-3 times a day.
15 ml/Price: 290 baht

 

Pure Honey 100%
Pure honey has been known to have favorable effects in humans. Many references to its nutritious value have been recorded throughout history. An instant energy building food, honey is primarily composed of fructose and glucose. It also contains all of the essential substances necessary for sustaining life such as minerals, vitamins, amino acids, trace enzymes, hormones and anti-microbial and antibiotic factors. It is very good for the skin and in combination with other beehive products. Furthermore, honey is in essence free of bacteria, which is why it rarely spoils.
Price: 150/300 baht
Net WT: 500 g /1,000 g

 


 

 

Natural Air-freshener/Antiseptic Formula
Spray to eliminate odors and kill germs in your car, bedroom, office and wherever needed, particularly in areas that are the sources of disease-causing germs. The formula is 100% natural, non-irritating to the respiratory system and skin; it also freshens the air by permanently eliminating unpleasant odors, so you can sleep well. It also helps prevent colds, particularly allergies, for overall good health.
Main Ingredients: Extracts from orange peelings, lime peelings, eucalyptus and rosemary.
120 ml/Price: 250 baht

 

Soothing Gel with Fresh Aloe Vera
This soothing gel treats your skin with aloe vera and a condensed mixture of Canadian willow herbs making it perfect for dry and damaged skin exposed to the sun. It also smoothes your skin smooth with moisturizing effects while relieving sunburn pain. Your skin will be mended from burns and comfortably cool as the gel offers long-lasting moisturization. It is absorbed quickly and leaves no sticky residue.
Apply to your body (perfect for sensitive skin). You can enjoy the soothing fragrance and relax.
250 ml/Price: 290 baht

 

Virgin Coconut Oil Nourishing Body Cream
This nourishing body cream is light with no stick residue and is rapidly absorbed by the skin. Say good-bye to rough and dry skin and welcome smooth, flexible and youthful skin rich with cold-pressed coconut oil. Moreover, centella extracts will empower you to fight oxidation reactions, while the pure coconut oil protects your skin in addition to repairing and nourishing, so that your skin is moisturized, firm and more youthful than your age. You will enjoy the freshening coconut fragrance.
250 ml/Price:  290 baht

 

Coconut Oil Spa Relax Bath Shower Gel
Coconut Oil Body Spa Relax Bath Shower Gel formula contains virgin coconut oil with a deliciously tropical coconut oil scent.
450 g/Price: 180 baht

 

 

Black Sesame Seed Oil 100% (cold pressed)
Good Food and Good Skin
Sesame seeds are full of high quality protein making up 20 percent of the seeds with 4.7 grams of protein per ounce. Sesame seeds also contain magnesium and other nutrients. Sesame oil has been shown to prevent diabetes, and it can also improve plasma glucose in hypersensitive diabetics. Sesame seed oil can enhance heart health by preventing atherosclerotic lesions with the antioxidant and anti-inflammatory compound known as sesamol.

For Healthy Skin - The high zinc content helps produce collagen to give skin more elasticity and help repair damaged tissues in the body. Regular use of sesame oil can reduce the risk for skin cancer.

Price : Bt120 /Bt390 /Bt690
: 100 ml /500 ml /1000 ml

Call for information: Tel: 02-183-6950-1 Fax: 02-183-6952

Tel .086-315-5469, 084-360-6408, 086-604-9983

E-mail : pumedincoconutoil@gmail.com Web site: www.pumedin.com

 


          

pumedin

Line ID: pumedin

 

Free Membership Registration (Offers 10 - 50% Discount)

 

Free delivery around Thailand

 

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายการโปรโมชั่นสมาชิกสามารถใช้ส่วนลดได้ปกติ
ชุดแชมพูสมุนไพร + ครีมนวด 250/250 240    
ครีมอาบน้ำไหมทอง + ครีมบำรุงมือ เล็บ ผิวแห้งกร้าน 250/150 250    
ครีมอาบน้ำนมแพะ Q10 + โลชั่นบำรุงผิวนมแพะ Q10 450/450 340    
เจลบำรุงผิวหน้าว่านหางจรเข้ทองคำ + เซรั่มบัวขก ขมิ้นชัน 50/35 390    
ชุดหน้าใส เด้ง Baby Face Nano Q10 + NAN-C Brightening SPF30 25/25 700    
สบู่ถ่านไม้ไผ่ประจุลบ + น้ำมันมะพร้าว 60 มล. 50/60 140    
สบู่ถ่านไม้ไผ่ประจุลบ 3 ก้อน 50/50 140    
สบู่น้ำผึ้ง นมสด 3 ก้อน 50/50 140    
สบู่ไหมทอง วิตามินอี บำรุงผิวหน้า 3 ก้อน 50/50 140    
สบู่ไข่ปลาคาร์เวีย ทองคำ สูตรผิวหน้าใส 3 ก้อน 50/50 140    
สบู่ไพลสด ลดสิว ฝ้า 3 ก้อน 50/50 140    
สบู่ตะไคร้ สาหร่ายาเกลียวทอง ลดสิวเสี้ยน ลดผดผื่นคัน 3 ก้อน 50/50 140    
สบู่ชีวภาพมะเฟือง มังคุด สูตรหน้าใส 3 ก้อน 50/50 140    
สบู่โสม หัวไชเท้า จมูกข้าว ลดฝ้า หน้าใส 3 ก้อน 50/50 140    
สบู่กุหลาบ ความงามดุจเจ้าหญิง  3 ก้อน 50/50 140    
สบู่ชา มะรุม ลดสิว ยังยั้งสิวอักเสบ 3 ก้อน 50/50 140    
สบู่น้ำมันงาดำสด คุณค่าบำรุงล้ำลึก 3 ก้อน 50/50 140    
มูลค่าสินค้ารวม

 

 

Call for information: Tel: 02-183-6950-1 Fax: 02-183-6952

Tel .086-315-5469, 084-360-6408, 086-604-9983

E-mail : pumedincoconutoil@gmail.com Web site: www.pumedin.com

 


          

pumedin

Line ID: pumedin

 

Free Membership Registration (Offers 10 - 50% Discount)

 

Free delivery around Thailand

 

testttttt

 

 

 


 • 11021261_339712669571639_5032273706402219351_n.jpg
  รหัส : Premium Virgin Coconut Oilยี่ห้อ : Pumedinรุ่น : น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ ชนิดสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวกับคุณสมบัติชั้นเลิศ.. เพื่อความงามใครเลยจะเชื่อบ้างคะว่าน้ำมันมะพร้าวที่เราเ...
  ฿0

 • น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น.jpg
  สุขภาพที่ดีกว่า...ด้วย ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% รายการสินค้ามีให้เลือกหลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ...
  ฿0